Categories

Fabricants

Política de qualitat

Garanties i devolucions.

En cas de qualsevol incidència en l'enviament és imprescindible notificar-ho per correu electrònic a arsol@seguretatarsol.com, fent constar el nombre de factura així com un breu comentari del problema i una fotografia del producte. Tota avaria serà avaluada pel fabricant per tal de determinar si és per defecte de fabricació o per ús indegut. Sent degudament informat.

Els preus indicats en Seguretatarsol.com són correctes excepte errada, en aquest cas se li farà la devolució integra de la compra si no s'ha realitzat l'enviament, en cas de produir aquesta incidència sera notificat immediatament el comprador per correu electrònic o per telèfon .

 

Dret de desistiment:

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns. Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a Seguretat Arsol SL Av. Catalunya 9, 25230 Mollerussa la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori. Té vostè així mateix l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web http://www.seguretatarsol.com/ca/devolucio. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció del desistiment. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir d'aquest contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, o fins a comprovar que el producte es troba en perfectes condicions i amb el seu embalatge original, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè retornar o lliurar directament els béns en perfectes condicions i en l'embalatge original Seguretat Arsol SL Av. Catalunya 9, 25230 Mollerussa, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini. Haurà vostè d'assumir el cost directe de devolució dels béns.